จัดที่่ วัดเขาวัง ราชบุรี
20-22 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

ผอ.เถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์ เป็นประธานเปิดค่ายพุทธบุตร

 
นักเรียนทำพิธีบวช - สมาทานศิล ๘
 
     
 
นั่งรอพระอาจารย์เพื่อฟังบรรยายธรรม เรื่องคุณธรรมของความเป็นมนุษย์
 
 
     
 
ครู - นักเรียนที่เข้ารับการปฏิบัติธรรม