จัดที่่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าราชบุรี จังหวัดราชบุรี
20-22 มิ.ย.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 

นักเรียนทุกคนนั่งฟังการแนะนำสถานที่ และการอยู่ร่วมกัน
จากท่านวิทยากร

 
พวกเราเดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติห้วยอะนะ
 
     
 
ชมนกในป่าธรรมชาติ
 
รับประทานอาหารท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ
 
     
 
งานนี้รับบทเป็นแม่ครัว....นะ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแคมป์ไฟ
 
     
 
คณะครูถ่ายรูปร่วมกับคณะวิทยากรเพื่อเป็นที่ระลึก
 
พวกหนูขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะ