จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
24 ก.พ. 55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
น.ส.งามสิรี กลัดนวม ประธานสภาฯ กำลังชี้แจงขั้นตอน
การลงคะแนนเลือกตั้งให้น้องๆ ฟัง
 
นักเรียนเข้าแถวเพื่อรับบัตรลงคะแนน
 
     
 
หนูจะหย่อนบัตรลงหีบแล้วนะ...
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม
หน่วยเลือกตั้ง โดยมีคุณครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน ให้การต้อนรับ
 
   
 

บรรยากาศการนับคะแนน ที่คึกคัก ตื่นเต้นและเร้าใจ

 

 

ด.ญ.อินทิรา มาลีพันธ์ ประธานสภานักเรียนคนใหม่ กล่าวขอบคุณ
พี่น้องนักเรียน ที่ไว้วางใจเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียนชุดใหม่
 
       
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ,คุณครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนันและคุณครูยงยุทธ ระงับภัยถ่ายภาพพร้อมกับนักเีรียนที่สมัครรับเลือกตั้งทั้งสองทีม