จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
21 ก.พ. 55 และ 1 มี.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ตรวจเยี่ยมการซ้อมในครั้งนี้
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ ควบคุมดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 
     
 
ครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือกำลังซ้อมเพื่อรับการประเมิน
 
ครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือกำลังซ้อมเพื่อรับการประเมิน
 
   
 

ผมอ่านได้ครับ ...ขอบอก

 

 

เอ....อ่านว่าอะไรเนี่ย