จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 5 ธ.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
ท่านประธานในพิธี อ่านคำถวายพระพร พร้อมด้วยข้าราชการครู ข้าราชการ
เทศบาลตำบลบ้านไร่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียน ร่วมในพิธีวันนี้
 
     
 
ข้าราชการครูของโรงเรียนวัดชาวเหนือ ในเครื่องแบบเต็มยศ
 
นักเรียนส่วนหนึ่งได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ด้วย
 
   
 


ข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านไร่พร้อมด้วยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
ถ่ายรูปพร้อมกัน

 

 


คณะผู้ใหญ่บ้านถ่ายรูปพร้อมกับท่านประธานและัรองผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ