จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
9 ก.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
พระเดชพระคุณเจ้าจากวัดโคกบำรุงราษฎร์ เป็นพระธรรมทูตในปีนี้
 
นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังคำสั่งสอนจากพระคุณเจ้า
 
     
 
ตั้งใจกล่าวขอศีลจากพระคุณเจ้า
 
นักเรียนทุกคนนั่งฟังอย่างเรียบร้อยและสงบ