จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
13 มี.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติมา
เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านผู้บริหารจากหลายโรงเรียนให้เกียรติมาร่วมงาน
 
นายพิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ
การจัดงานในครั้งนี้
 
     
 


นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย กล่าวต้อนรับท่านผอ.เขตฯ พร้อมกับเรียนเชิญ
ท่านเข้าชมนิทรรศการ

 

 
วงดนตรีไทยของโรงเรียน บรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศในงาน
 
     
 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รำอวยพรในพิธีเปิดงาน
 
หน่วยงานราชการหลายแห่ง ให้ความอนุเคราะห์มาร่วมงานเพื่อให้
ความรู้แก่นักเรียน