จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
 11 ส.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ เปิดกรวยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 
คณะครูและนักเรียนร่วมร่วมเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีมหาราชา
 
     
 
ตัวแทนนักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้น นำร้องเพลงค่าน้ำนม
 
พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เนนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
และวันทำบุญโรงเรียน
 
     
 
คณะดนตรีไทยร่วมบรรเลงในงานพิธีอันสำคัญนี้
 
พระอาจารย์อุดม นาถธมฺโม นำนักเรียนนั่งเจริญสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล