จัดที่่ ค่ายอู่ทอง-สักทอง จ.สุพรรณบุรี
 16 - 18 พ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ลูกเสือ-เนตรนารี ปฐมนิเทศก่อนเข้าค่าย
 
พิธีอำลาก่อนเดินทางกลับ
 
     
 
ครูประทุม เทียมเมือง (ยืนใส่แว่น) และครูจิตรลดา หิรัญรัตน์
(นั่งกอดอก) ประชุมวิทยากร
 
มื้อนี้เราจะทำอะไรทานกันหนอ......
 
   
 


ท่านรองวิสูตร แทนศรราม (รักษาการผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ)
ครูสายวาริน และครูอาภรณ์ เดินทางมาเยี่ยมค่ายพักแรม

 

 


พวกเราถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก