จัดที่่ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน จ.กาญจนบุรี
12 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ครูเอกราช วงศ์โอภาส ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียน กราบขอพร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียนศึกษาสงเคาระห์พนมทวน ก่อนแข่ง
 
ซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นชิงชัย
 
     
 
บรรยากาศภายในห้องประกวด
 
คณะกรรมการและครูดนตรีไทย กำลังตั้งใจฟัง
 
   
 

ครูเอกราช วงศ์โอภาส กำลังฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการ

 

คณะครู คณะกรรมการและนักเรียนถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก