จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
 29 ก.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ท่าน ผอ.สนอง ภู่เจริญ กล่าวเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้
 
พวกเราทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
     
 
ผมขอชื่นชมในผลงานของผมเสียก่อน....
 
ภาพคณะครูและนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรม
 
     
 
ภาพคณะครูและนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรม
 
ภาพคณะครูและนักเรียนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรม