จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 2 ก.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
เจ้าหน้าที่ำฝ่ายทันตกรรม รพ.ดำเนินสะดวก กำลังให้ความรู้ในเรื่อง
การดูแลสุขภาพฟันให้กับ นักเรียนชั้น ป.5
 
ร่วมสนุกด้วยการเล่นเกมตอบปัญหาสุขภาพฟัน
 
     
 
กิจกรรมนันทนาการพร้อมกับแจกรางวัล
 
นักเรียนตั้งใจการบรรยายของเจ้าหน้าที่
 
     
 
ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันที่ถูกวิธี
 
ชมการสาธิตการดูแลรักษาฟัน