จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 19 ส.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ และรองวิริยะ เฉลิมยศ ให้การต้อนรับ และแนะนำ
โรงเรียนวัดชาวเหนือ
 
คณะครู ร.ร.วัดปากดงท่าศาล รับฟังคำบรรยายสรุปจากท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ
 
     
 
ท่าน ผอ.สนอง ภู่เจริญ รับมอบของที่ระลึกจากท่านผอ. สุชาติ อินทรศักดิ์
ร.ร.ปากดงท่าศาล
 
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
 
     
 
คณะครู ร.ร.ปากดงท่าศาลดูงานในเรื่องห้องสมุดยอดเยี่ยม
 
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนกลับ