จัดที่่ ร.ร.สายธรรมจันทร์ ดำเนินสะดวก
 3 ธ.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
ธรรมะ ทางก้าวหน้า ที่ ร.ร.สายธรรมจันทร์
 
นักเรียนได้รับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่
 
     
 
ภาพบรรยากาศก่อนเข้าห้องสอบ
 
ขอบคุณครับ /ค่ะ