จัดที่่ วัดบ้านใหม่บุปผาราม อ.บางแพ จ.ราชบุรี
6 มี.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
บริเวณหน้าศพของคุณครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน พ่อพิมพ์ใจพระของ
พวกเรา
 
ผอ.กิจ เกียรติสมกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการจุดไฟพระราชทาน
เพลิงศพคุณครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน
 
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ รับมอบเงินช่วยเหลือการศึกษา
จากคุณครูเกศินี ทิพยทัศนัน ภรรยาของคุณครูสุวัฒชัย
 
ขบวนเกียรติยศของข้าราชการครู อัญเชิญไฟพระราชทานเดินทางมาถึง
ในพิธี
 
   
 

คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ในชุดเครื่องแบบปกติขาว คาดปลอกแขนสีดำ
เพื่อไว้อาลัยแด่คุณครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน

 

 

คณะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.วัดชาวเหนือ เข้าแถววาง
ดอกไม้จันทน์ เพื่อไว้อาลัยแด่คุณครูสุวัฒชัย ทิพยทัศนัน