จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ร.ร.วัดชาวเหนือ
16 มิ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ตรวจรายชื่อก่อนรับบัตร
 
หนูมีชื่อไหมคะ ?
 
     
 
เข้าคูหา กาเบอร์ที่ชอบ
 
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบ
 
     
 
ตื่นเต้น เร้าใจ กับช่วงเวลานับคะแนน
 
ทีมสภานักเรียนชุดใหม่ นำโดย น.ส.งามสิรี กลัดนวม ชั้น ม.3