จัดที่่ ร.ร.นาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
28 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
(จากซ้าย) ด.ญ.โสรยา อ้นเพ็ชร ,ด.ญ.ทิฆัมพร จุ้ยเย็น
และ ด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย กับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 
(จากซ้าย) ด.ช. อลงกรณ์ เกียรติพงสา ,ด.ญ.ศุภัสรา แช่มมั่นคง
และ ด.ญ.จันทิมา แดงประไพพงษ์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น กับถ้วยรางวัลชมเชย
 
     
 
ถ่ายภาพหมู่ ภูมิใจกับความสำเร็จ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ รับถ้วยรางวัลในนามสถานศึกษา
 
   
 

ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รับเกียรติบัตร
ในการประกวดวาดภาพระบายสี

 

 

คณะครูและนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียน