จัดที่่ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม
7 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
(จากซ้าย) ด.ญ.โสรยา อ้นเพ็ชร , ด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ
และด.ญ.ทิฆัมพร จุ้ยเย็น ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย กับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 
(จากซ้าย) ด.ญ.ศุภัสรา แช่มมั่นคง , ด.ช. อลงกรณ์ เกียรติพงสา
และ ด.ญ.จันทิมา แดงประไพพงษ์ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น กับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 
     
 
ถ่ายภาพหมู่ ภูมิใจกับความสำเร็จ
 
ท่านผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียนถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก
 
   
 

ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ ครูผู้ฝึก กับนักเรียนทีมมัธยม

 

 

ครูพัชรี เฮ็งประเสริฐ ครูผู้ฝึก กับนักเรียนทีมประถม