จัดที่่ อาคารห้องสมุด ร.ร.วัดชาวเหนือ
30 ธ.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือคนใหม่ กราบขอพร
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ในวันเดินทางมารับตำแหน่ง
 
รองวิสูตร แทนศรราม รักษาการ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ
ให้การต้อนรับผอ.พิศูจน์ มีไปล่
 
     
 
คณะครู ร.ร.บ้านดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก เดินทางมาส่งผอ.พิศจน์
มีไปล่ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเสียดาย
 
ผอ.เรืองชัย แสงโรจน์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
 
   
 

นางบุญเรือน รัตนมุง นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านไร่
มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

 

 

ภาพบรรยากาศของท่านผู้บริหาร คณะครูและประชาชน ที่เดินทางมา
แสดงความยินดีกับผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.คนใหม่ของร.ร.วัดชาวเหนือ