จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
  29 มิ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ตั้งใจฟังและจดบันทึกความรู้จากท่านวิทยากร
 
หินเก่าแก่ที่ขุดพบในราชบุรี
 
     
 
ลองสวมชุดพื้นเมืองของชาวไทย.. เป็นยังไงล่ะจ๊าบไหม......
 
(จากซ้าย) คุณสุนทร เจิมพวงผล , คุณฉัตรชัย คงเสือ , คุณปัญญา ทับทิมแดง , และคุณธัญญารัตน์ ยอดธรรม คณะวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
 
     
 
สนใจป้ายนิเทศแนะนำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ก็เลยต้องจดซักหน่อย...
 
คุณฉัตรชัย คงเสือ มอบหนังสือให้แก่ ผอ.สนอง ภู่เจริญ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่นักเรียน