จัดที่่ ร.ร.ถาวรวิทยา จ.กาญจนบุรี
11 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ทีมนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังตั้งใจทำงานอย่างเต็มท
 
ผลงานการปั้นดินน้ำมันของพวกหนูครับ..
 
     
 
บรรยากาศภายในห้องประกวด
 
ครูบุญทวี และครูสุนีย์ ครูผู้ฝึกซ้อม กับนักเรียนที่ประกวด