จัดที่่ ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
27 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ท่านผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ พร้อมด้วย
ท่านรองผอ.ทั้งสองท่าน เป็นผู้ดำเนินการประชุม
 
ภาพบรรยากาศการประชุม