จัดที่่ วัดชาวเหนือ
5 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือคนใหม่ พร้อมกับท่าน
รองผอ.และคณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ถวายกระเช้าของขวัญ
ให้ท่านพระอธิการศุภชัย ขนฺติโก ท่านเจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
 
รองวิสูตร แทนศรราม กล่าวนำสวดมนต์
 
     
 
ท่านเจ้าอาวาส ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคุณครู
เพื่อเป็นศิริมงคล
 
คณะครูประนมมือตั้งใจรับพร
 
   
 

คณะครูประนมมือตั้งใจรับพร

 

 

ภาพอีกมุมหนึ่งการถวายของขวัญปีใหม่