จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
19 ม.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
คณะครู ร.ร.วัดนางแก้ว นั่งฟังการบรรยายถึงกิจกรรมต่าง ๆของ
ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ศึกษาดูงานการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน
 
     
 
ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
ศึกษาดูงานระบบเคเบิ้ลทีวี CN36
 
   
 

ท่าน ผอ.ร.ร.วัดนางแก้ว มอบของที่ระลึกให้กับ ท่านผอ.พิศูจน์ มีไปล่

 

คณะครูและท่านผู้บริหารถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก