จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
  5 ก.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งท่านรองผู้อำนวยการ
ทั้งสองท่าน เป็นคณะดำเนินการประชุมในครั้งนี้
 
บรรยากาศของการประชุม ก็ยังอุ่นหนาฝาคั่งไปด้วยท่านผู้ปกครอง
ที่รักบุตรหลานของท่าน
 
     
 
คณะสภานักเรียนแสดงจิตอาสาที่จะบริการน้ำดื่มให้แก่ท่านผู้ปกครอง
 
ความรักและความห่วงใยของพ่อแม่ เป็นกำลังใจของครูและนักเรียน
 
     
 
ครูนฤมล ระงับภัย กำลังปรึกษาหารือกับท่านผู้ปกครอง
 
มาโรงเรียนทุกครั้ง ก็จะลงลายมือชื่อไว้เป็นที่ระลึก