จัดที่่ ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
   12 พ.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ
 
บรรยากาศในห้องประชุม
 
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นผู้นำสวดมนต์และเป็นวิทยากร
 
คณะครูในระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศในครั้งนี้