จัดที่่ วัดชาวเหนือ
19 - 24 มี.ค.55
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ศพของหลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร ในโลงแก้วประดับมุก ตั้งพำเพ็ญกุศล
ในศาลาบำเพ็ญกุศลวัดชาวเหนือ
 
ข้าราชในชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ยืนรอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
หลวงพ่อหวล ขนฺติสาโร
 
     
 
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในวัน
รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงพ่อ
 
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ และข้าราชการในชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ถวายผ้าไตร
แด่พระภิกษุสงฆ์
 
     
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ มาร่วมช่วยทำหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ มาร่วมช่วยทำหน้าที่ฝ่ายการเงิน