จัดที่่วัดชาวเหนือ
 14 ก.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ความสวยงามของต้นเทียนและธิดาเทียน ปี 54 นี้
 
ผอ.สนอง ภู่เจริญ เดินเคียงข้างไปกับพวกเรา
 
     
 
ขบวนเมโลเดี้ยนบรรเลงนำขบวนอย่างไม่รู้จักเหนื่อย
 
เดินไป..รณรงค์ไปนะ....พวกเรา
 
     
 
น้อง ๆ อนุบาล ก็มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศล
 
เห็นศาลาใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่พอกับพวกเราที่มีแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่
 
     
 
คณะครูและผู้ปกครองพร้อมกับธิดาเทียน พร้อมใจกันถวายเทียนพรรษา
 
ก่อนจะกลับโรงเรียน ก็ช่วยกันเก็บกวาดลานวัดให้สะอาด