จัดที่่ ร.ร.วัดอัมพวัน ต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
  22 มิ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
รองวิสูตร แทนศรราม รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดชาวเหนือ ให้เกียรติ
เป็นพิธีกรในงานนี้
 
นักเรียนเข้าแถวรับทุนการศึกษา จากท่านผู้มีเกียรติ บนเวที
 
     
 
ภาพของนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือที่ได้รับทุนการศึกษา...โดยมีครู
ภัททิยา เตียงเกตุ เป็นผู้ควบคุมดูแล
 
เ้ข้าแถวกันอย่างมัระเบียบ ก่อนขึ้นรับทุน
 
     
 
ร.ร.วัดอัมพวัน จัดการแสดงที่สวยงามมาให้ท่านผู้มีเกียรติและนักเรียน
ได้ชมกัน
 
คุณประจวบ อุชชิน ผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ให้เกียรติ
เดินชม นิทรรศการ