จัดที่่ ร.ร.ท่ามะขามวิทยา
 30 - 31 ก.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
เข้าแถวรายงานตัวเพื่อเข้าค่าย
 
เอ้า ! เตรียมส่ายสะโพกได้แล้ว... YOU
 
     
 
What ' s this ?
 
ช่วยกันเสริมเติมต่อ...นี่แหละ Jig Saw
 
     
 รวมพลังจิตให้เข้มแข็งช่วยกันยกขึ้นมา ....เอ้า ฮึบ ฮึบ

 

 
ถ่ายภาพร่วมกันกับครูประทุม ไว้เป็นที่ระลึก