จัดที่่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี    11 - 12 มิ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
ที่ไปเข้าค่าย โดยมีครูพจนีย์ ทองประเสริฐ เป็นผู้ควบคุม
 
เข้ากลุ่มทำกิจกรรม
 
     
 
สนุกสนานไปกับเพื่อน ๆ
 
เต้นรำทำท่า กับเพลงสนุกๆ
 
     
 
วิทยากรชาวต่างประเทศ ให้ความรู้แก่พวกเรามากมาย ...
 
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกก่อนกลับ