จัดที่่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม และ ร.ร.วัดบางลาน
26 พ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันวงดนตรีเครื่องสายวงเล็ก
 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันโครงงานคุณธรรม
 
     
 
คณะกรรมการกำลังสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับที่มาของโครงงาน
 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันเล่านิทานจากภาพ
 
     
 ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรม

 

 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันมารยาทไทย