จัดที่่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม และ ร.ร.วัดบางลาน
12 -14 พ.ย.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
นักเรียนระดับปฐมวัยกำลังแข่งขันภาพปะติด
 
นักเรียนระดับปฐมวัยกำลังแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
 
     
 
นักเรียนชั้น ป.4-6 แข่งขันกิจกรรมโครงงานกลุ่มการงานอาชีพฯ
ตอน ...ไข่หลุดโลก
 
นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 แข่งขันสวดมนต์
 
     
 นักเรียนชั้น ป.4-6 ประกวดมารยาทไทย

 

 
นักเรียนชั้น ป.4-6 แข่งขันวงดนตรีเครื่องสายวงเล็ก ระดับประถมศึกษา