จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
18 มิ.ย.52

 

 

 

           
 
ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องกำลังมอบพานดอกไม้
ธูปเทียนให้คณะท่านผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนของครู
   
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ให้โอวาทแก่นักเรียนทุกคน
 
           
 
พวกหนูทุกคนตั้งใจที่จะมาไหว้คุณครูค่ะ
 
ด.ญ.ไพลิน เผือกแตง นักเรียนชั้น ม.3 เป็นตัวแทน
ของนักเรียน นำกล่าวคำไหว้ครู
 
           
 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลผู้เรียนดีที่สุดในห้อง ถ่ายภาพ
ร่วมกัน
 
หลังจากไหว้ครูแล้วพวกหนูก็ไปทำความดีให้กับชุมชนค่ะ