จัดที่่่ สุพรรณบุรี - เชียงราย
25 - 28 พ.ย. 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร ร.ร.วัดท่าช้าง
   
คณะผู้บริหาร - คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ นั่งฟังการบรรยายสรุป
จาก ผอ.ปรีชา สุทธิพันธ์ ผอ.โรงเรียนวัดท่าช้าง
 
           
 
คณะครูทุกท่าน ตั้งใจฟังการบรรยายด้วยความสนใจ
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง มอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.ปรีชา สุทธิพันธ์
 
           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง และคณะครูถ่ายรูปร่วมกัน บริเวณหน้า สวน 80 พรรษา
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายรูปร่วมกัน บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขา