จัดที่่ จังหวัดกาญจนบุรี
16 กรกฎาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันที่เขื่อนศรีนครินทร์
   
แวะเข้าชมความมหัศจรรย์ของนาฬิกาแดด
 
           
 
ครูขา..แดดออกแล้ว ทีนี้ก็ดูเวลาได้แล้วล่ะ
 
พวกเราเดินแถวเข้าชมโรงถ่ายภาพยนตร์พระนเรศวร
อย่างมีระเบียบ
 
           
 
ตั้งใจฟังการบรรยายของวิทยากร ที่วัดมหาเถรคันฉ่อง
 
ปิดท้ายรายการด้วยการเดินชมบรรยากาศที่สะพานข้าม
แม่น้ำแคว