จัดที่่ จังหวัดกาญจนบุรี
16 กรกฎาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
พวกเรานั่งฟังวิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมา
ของอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
   
ถ่ายรูปร่วมกันบริเวณหน้าโบราณสถาน
 
           
 
พอรถจอดที่วัดถ้ำเสือ พวกเราก็เดินเข้าแถวไปเข้า
ชมอย่างเป็นระเบียบ
 
ถ่ายรูปกับรถไฟที่น้ำตกไทรโยค
 
           
 
ดีใจจัง..ได้เล่นน้ำตกด้วย
 
แวะเดินเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแควสถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์