จัดที่ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด
9 มิ.ย.52

 

 

 

           
 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่3
ถ่ายภาพพร้อมกันบริเวณหน้าห้องประชุม
   
ภาพบรรยากาศภายในห้องประชุมของโรงไฟฟ้า
 
           
 
นักเรียนกำลังดูวิดิทัศน์ี่เรื่องมนุษย์ไฟฟ้า
 
ในการอบรมก็ยังมีเกมในพวกเราได้เล่น
 
           
 
วิทยากรกำลังทายปัญหาให้ตัวแทนนักเรียนตอบ
 
เอ...กำลังนั่งรออะไรกันน้อ...