จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
26 มิถุนายน 2552

 

 

 

           
 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรม
ถ่ายภาพร่วมกับผอ.สมอาจ และรองวิริยะ
   
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรม
ถ่ายภาพร่วมกับครูจุมพล สวยนภานุสณ์
 
           
 
สลับรายการด้วยรีวิวประกอบเพลง ชุด จ้างมันเต๊อะ
 
แสดงละครพระอภัยมณี ตอน ศึกนางยักษ์
 
           
 
ครูสงสัยว่า เธอจะประกวด แฟนซีชุดอะไร ....
 
ครูสายวาริน แทนศรราม มอบรางวัลให้นักแสดงทุกคน