จัดที่่่ ค่ายปิยมงคล อ.เมือง จ.ราชบุรี
16 - 18 ธ.ค.2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ลูกเสือ - เนตรนารี เข้าปฐมนิเทศ ในห้องประชุมใหญ่
   

พิธีถวายราชสดุดี ร. 6 พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

 
           
 
วิทยากรสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิชาหนึ่งในหลักสูตรลูกเสือ
 
กิจกรรมเดินทางไกล เป็นกิจกรรมที่สร้างความอดทนให้พวกเรา
 
           
 
กิจกรรมฐานผจญภัย เป็นกิจกรรมที่ฝึกพวกเราในทุก ๆ ด้าน
 
ลาก่อน .... เพื่อนที่รัก เราจะพบกันอีก .... เราจะพบกันอีก