จัดที่่่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
22 สิงหาคม 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
(จากซ้าย) ด.ญ.กนกอร จันทร์เหม , ด.ญ.เบญจรัตน์
 ศรีเมือง และ ด.ช.อลงกรณ์เกียรติพงสา ตัวแทนทีมมัธยม
   
(จากซ้าย) ด.ญ.อินทิรา มาลีพันธ์ , ด.ญ.กนกวรรรณ
ศรีนวลรอด และด.ช.วิฑูรย์ เมืองอินทร์ ตัวแทนทีมประถม
 
           
 
ทีมประถมนั่งเก้าอี้เตรียมสอบด้วยความมั่นใจ
 
ทีมมัธยมก็มั่นใจเหมือนกันว่า งานนี้ฉลุย...แน่นอน
 
           
 
ทีมมัธยม กำลังรับเกียรติบัตรเป็นตัวแทนเพื่อเข้ารอบ
ต่อไป
 
ก่อนกลับก็ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก