จัดที่่่ อาคารสมุดโรงเรียน
16 กันยายน 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
รองวิสูตร แทนศรราม ให้การต้อนรับคณะกรรมการและ
เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน
   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ชมการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานของโรงเรียน
 
           
 
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกจัดไว้เพื่อประกอบการประเมิน
 
คณะสภานักเรียน มาเข้าร่วมในการต้อนรับและให้ข้อมูล
 
           
 
คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมสภาพบรรยากาศของการจัด
การเรียนการสอน โดยมีครูพัชรี วิชาการโรงเรียน
คอยให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
 
คณะกรรมการ คณะครูและสภานักเรียนถ่ายรูปร่วมกัน