จัดที่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
24 มิถุนายน 2552

 

 

 

           
 
พระอาจารย์ธมฺมทีโป จากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
บ้านวังเมือง จ.พังงา เป็นพระอาจารย์วิทยากร
   
รองศุภชัย จิรันดร รองผอ.เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ
 
           
 
คณะครูกำลังฝึกกระแสทางจิต
 
พระอาจารย์ธมฺมทีโป กำลังบรรยายวิธีฝึกกระแสจิต
 
           
 
ท่านผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าราชบุรีและบริษัทผลิตไฟฟ้า
ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย
 
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้