จัดที่่่ อาคารอเนกประสงค์
30 ธ.ค.2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง และคณะครูมอบของขวัญให้แก่นักเรียน
ที่ช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียน
   

 

 
           
 

 

 

 
 
           
 
 
ด.ญ.ปิ่นสุดา เผือกแตง นักเรียนชั้นอนุบาล เป็นผู้โชคดีได้รับจักรยาน
ซึ่งเป็นของขวัญ ชิ้นใหญ่ของโรงเรียน