จัดที่่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
26-27 กันยายน 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานและวิทยากรบรรยาย
ในการประชุมครั้งนี้
   
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นวิทยากรบรรยาย
 
           
 
ศึกษาเอกสารการอบรม
 
แม้จะเป็นวันหยุด แต่พวกเราก็เต็มใจที่จะมาปฏิบัติงาน
 
           
 
ตั้งใจรับฟังการบรรยายจากวิทยากร แล้วฝึกเขียนโครงการ
 
ก่อนการอบรม ก็ต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันหน่อย