จัดที่่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
8 กันยายน 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานและวิทยากรบรรยาย
ในการประชุมครั้งนี้
   
รองวิสูตร แทนศรราม เป็นวิทยากรบรรยาย
 
           
 
ผู้ปกครองที่มาถึง ลงทะเบียนรายงานตัว
 
ผู้ปกครองนั่งฟังการบรรยายจากวิทยากร
 
           
 
ความตั้งใจที่มีอยู่ล้นเปี่ยม ที่จะอบรมดูแลลูกให้เป็นคนดี
 
พวกเราขอสัญญากับโรงเรียนว่า จะรักและดูแลลูกให้ดีที่สุด