จัดที่่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2   12 พ.ค.52

 

 

 

           
 
บริเวณหน้าเต๊นท์นิทรรศการของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
   
ป้ายนิเทศขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียน
 
           
 
ภายในเต๊นท์มีคณะครูคอยให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าชม
 
คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจหลักสูตรของ
โรงเรียนวัดชาวเหนือเป็นอย่างมาก
 
           
 
บางท่านก็บันทึกสิ่งที่สนใจ นำกลับไปประยุกต์
เฮ้อ.....หายเหนื่อย
 
ใครว่างานวิชาการเครียด ..ดิฉันว่า พูดผิดแล้วล่ะ