จัดที่่ วัดชาวเหนือ
3 กรกฎาคม 2552

 

                                          คลิกอ่านรายละเอียด

 

           
 
ด.ญ.ฑิฆัมพร จุ้ยเย็น และด.ญ.กัญญารัตน์ ไพศาลภูมิ
เป็นธิดาเทียนประจำปีนี้
   
แม้อากาศจะร้อน...แต่ขบวนแห่ของเราก็ไม่ย่อท้อ
ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความดีใส่ตัว
 
           
 
ขบวนแห่ได้เดินวนรอบพระอุโบสถวัดชาวเหนือ 3 รอบ
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง และรองวิริยะ เฉลิมยศ เป็นตัวแทน
ของคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนจำนำพรรษา
 
           
 
พระมหาประกอบ ท่านเจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม
อ.ดำเนินสะดวก กำลังแสดงปาฐกถาธรรมให้แก่คณะครู
และนักเรียนฟัง ในช่วงบ่ายหลังจากถวายเทียนแล้ว
 
รองวิสูตร แทนศรราม นำคณะครูและนักเรียนขอศีลจาก
พระคุณเจ้า ก่อนฟังปาฐกถาธรรม