จัดที่่่ อาคารอเนกประสงค์
11 กันยายน 2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
พระมหาสุชาติ สุชาโต จากวัดโคกบำรุงราษฎร์
เป็นองค์พระธรรมทูต
   
พระอาจารย์ได้ใช้สื่อเทคโนโลยี ช่วยในการเผยแพร่
ธรรมะ
 
           
 
นอกจากจะได้ฟังธรรมะแล้ว พวกเรายังได้ร้องเพลงอีกด้วย
 
เพลงธรรมะนี้ได้ประโยชน์จริง ๆค่ะ
 
           
 
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ตั้งใจรับฟังคำสอนจากพระอาจารย์
 
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 ร้องเพลงธรรมะ