จัดที่่่ จ.ลพบุรี - จ.สระบุรี
21 - 23 ธ.ค.2552
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 
ท่านรองวิริยะ เฉลิมยศ(ขวาสุด) และครูบังอร ปานนาค ( ซ้ายสุด)
ครูผู้ฝึกสอน ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่ได้เหรียญทองการสร้างภาพ
ฉีก ตัด ปะ
   

ครูสุนีย์ สัยเขียนวงษ์ ครูผู้ฝึก ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่ได้เหรียญทอง
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน

 
           
 

ครูจินตนา ครุฑใจกล้า (ซ้ายสุด) ครูพัชรี เฮงประเสริฐ (กลาง)
และครูวันทนี ศรีมงคล ทีมงานครูผู้ฝึก ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่ได้
เหรียญเงินโครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3

 

 
ครูวันทนี ศรีมงคล ครูผู้ฝึก ถ่ายรูปร่วมกับ ด.ญ.รัชชา ลิ้มไพงาม
ซึ่งได้เหรียญเงินการแข่งขันกิจกรรมนักข่าวรุ่นเยาว์ ช่วงชั้นที่ 1
 
           
 
ครูบุญทวี สินปาน (ซ้ายสุด) ครูสุนีย์ สัย เขียนวงษ์ (ขวาสุด)
ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่ได้เหรียญทองการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
 
นี่เป็นตัวอย่างผลงานการปั้นดินน้ำมันของหนู ๆ นะครับ